tranh tặng mừng thọ cho ông bà cha mẹ đẹp và...

Thi thánh Đỗ Phủ từng nói rằng "nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm. Vì thế,...

BẠN NÊN XEM